همزن

on .

 

 

                                                              

                                                           همزن مولینکس                                                                  همزن کنوود