پردازنده سه گانه XD

on .

 

 

 

 

ایــن پردازنده که فقــط و فقط مختص شــرکت ال جی می باشــد کنترل کلیه عملکردهای تصویرسازی در تلویزیون را به عهده دارد. (وضــوح تصویر، اشــباع رنــگ، بهینه ســازی تصاویــر و از بین برنــده تمام سایه های تصویر)

خبرنامه

جهت ارائه مطالب جدید پست الکترونیک خود را وارد نمایید .