تلویزیون های UHD

on .

تلویزیون های نسل جدید ال جی

مدل : UK61000GI

تلویزیون دیجیتال UHD ,  پردازنده ۴ هسته ای , تلویزیون هوشمند با سیستم عامل  Web OS , کنترل جادویی

 

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ريال 141,900,000 /  65UK61000GI 

ريال 81,600,000 /  55UK61000GI

 

 

مدل : UK69000GI

 

تلویزیون دیجیتال UHD ,  پردازنده ۴ هسته ای , مجهز به هوش مصنوعی  ,کنترل جادویی 

 

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ريال 170,000,000 /  65UK69000GI 

ريال 92,200,000 /  55UK69000GI

 

 

مدل : UK71500GI

 

تلویزیون دیجیتال UHD ,  پردازنده ۴ هسته ای , مجهز به هوش مصنوعی  ,کنترل جادویی 

 

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ريال 532,100,000 /  86UK71500GI 

ريال 350,000,000 /  75UK71500GI

 

مدل : UK77000GI

تلویزیون دیجیتال UHD با تکنولوژی صفحه نمایش نانوسل,  پردازنده ۴ هسته ای , مجهز به هوش مصنوعی  ,کنترل جادویی 

 

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ريال 189,800,000 /  65UK77000GI 

ريال 110,000,000 /  55UK77000GI    

ريال 85,100,000/  49UK77000GI

 

مدل : UK66000GI

 

تلویزیون دیجیتال UHD,  پردازنده ۴ هسته ای , مجهز به هوش مصنوعی  ,قابلیت اشتراک گذاری ,کنترل جادویی ,مجهز به پنل با کیفیت و مقاوم IPS , تلویزیون هوشمند WebOS , طراحی با ضخامت بسیار کم

 

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ريال 69,200,000 /  49UK66000GI 

ريال 60,300,000 /  43UK66000GI              

 

 

 

مدل : UJ75200GI

دقت رنگ واقعی - True Color Accuracy زاویه دید گسترده , صفحه نمایش  IPS ,دقت رنگ واقعی - True Color Accuracy

 

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ريال 130,139,000 /  65UJ75200GI 

ريال 82,087,000 /  55UJ75200GI               

ريال 57,684,000 /  49UJ75200GI                       

  

مدل : UJ69000GI

دقت رنگ واقعی - True Color Accuracy زاویه دید گسترده , صفحه نمایش  IPS ,دقت رنگ واقعی - True Color Accuracy

 

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ريال 42,612,000 /  43UJ69000GI                    

ريال 51,669,000 /  49UJ69000GI   

ريال 97,000,000 /  55UJ69000GI                  

ريال 157,800,000 /  65UJ69000GI 

 

مدل : UJ66000GI

دقت رنگ واقعی - True Color Accuracy زاویه دید گسترده , صفحه نمایش  IPS ,دقت رنگ واقعی - True Color Accuracy

 

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ريال 40,920,000 /  43UJ66000GI                    

ريال 50,486,000 /  49UJ66000GI                       

ريال 69,357,000 /  55UJ66000GI   

 

مدل : UH65200GI

تلویزیون هوشمندWebos ،کنترل جادویی ،بهره گیری از فن آوری UHD ،کیفیت تصویر Ultra HD ،مجهز به پنل با کیفیت و مقاوم IPS ،قابلیت اشتراک گذاری ،Wi-Fi داخلی ،خروجی صدای 2.0 کاناله ،قدرات صدای 20 وات ،طراحی با ضخامت بسیار کم ،سه ورودی HDMI  و دو ورودی USB و قابلیت DVB-T2

 

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ناموجود /  55UH65200GI                    

ناموجود /  49UH65200GI                

ناموجود /  43UH65200GI           

 

 

مدل : UH61700GI

تلویزیون هوشمندWebos ،کنترل جادویی ،کیفیت تصویر Ultra HD ،مجهز به پنل با کیفیت و مقاوم IPS ،قابلیت اشتراک گذاری ،Wi-Fi داخلی ،خروجی صدای 2.0 کاناله ،قدرات صدای 20 وات ،سه ورودی HDMI  و یک ورودی USB و قابلیت DVB-T2

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ناموجود /  55UH61700GI                 

ناموجود /  49UH61700GI                

ناموجود  /  43UH61700GI                 

 

مدل : UF95000

تلویزیون هوشمندWebos ،کنترل جادویی ،بهره گیری از فن آوری Super UHD ،کیفیت تصویر Ultra HD ،مجهز به پنل با کیفیت و مقاوم IPS ،قابلیت 3بعدی ،قابلیت Dual Play ،سرعت تصویر 2300 ،قابلیت اشتراک گذاری ،Wi-Fi داخلی ،خروجی صدای4.2 کاناله ،قدرات صدای 60 وات ،قابلیت زوم 3بعدی  ،طراحی با ضخامت بسیار کم ،چهار ورودی HDMI  و سه ورودی USB

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ناموجود /  55UF95000GI                   

ناموجود / 65UF95000GI                     

ناموجود / 79UF95000GI  

 

 

مدل : UG88000

تلویزیون هوشمندWebos ،کنترل جادویی ،کیفیت تصویر Ultra HD ،مجهز به پنل با کیفیت و مقاوم IPS ،قابلیت 3بعدی ،قابلیت Dual Play ،سرعت تصویر 1600 ،قابلیت اشتراک گذاری ،Wi-Fi داخلی ،خروجی صدای4.0 کاناله ،قدرات صدای 40 وات ،قابلیت زوم 3بعدی  ، چهار ورودی HDMI  و سه ورودی USB ،طراحی منحنی جهت جلوگیری از خستگی چشم

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ناموجود / 79UG88000GI             

 

 

مدل : UG87000

تلویزیون هوشمندWebos ،کنترل جادویی ،کیفیت تصویر Ultra HD ،مجهز به پنل با کیفیت و مقاوم IPS ،قابلیت 3بعدی ،قابلیت Dual Play ،قابلیت اشتراک گذاری ،Wi-Fi داخلی ،خروجی صدای 2 کاناله ،قدرات صدای 20 وات ،قابلیت زوم 3بعدی  ، سه ورودی HDMI  و سه ورودی USB ،سرعت تصویر 2000

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ناموجود /  55UG87000GI                

ناموجود / 65UG87000GI               

 

 

مدل : UF86000

تلویزیون هوشمندWebos ،کنترل جادویی ،کیفیت تصویر Ultra HD ،مجهز به پنل با کیفیت و مقاوم IPS ،قابلیت 3بعدی ،قابلیت Dual Play ،قابلیت اشتراک گذاری ،Wi-Fi داخلی ،خروجی صدای 2 کاناله ،قدرات صدای 20 وات ،قابلیت زوم 3بعدی  ، سه ورودی HDMI  و سه ورودی USB ،سرعت تصویر 1700(سایز55اینچ ) ،سرعت تصویر 2200(سایز65اینچ )

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ناموجود /  55UF86000GI                       

ناموجود  / 65UF86000GI             

 

 

مدل : UF85000

تلویزیون هوشمندWebos ،کنترل جادویی ،کیفیت تصویر Ultra HD ،مجهز به پنل با کیفیت و مقاوم IPS ،قابلیت 3بعدی ،قابلیت Dual Play ،قابلیت اشتراک گذاری ،Wi-Fi داخلی ،خروجی صدای 2 کاناله ،قدرات صدای 20 وات ،قابلیت زوم 3بعدی  ، سه ورودی HDMI  و سه ورودی USB ،سرعت تصویر 1500(سایز55 و 49 اینچ ) ،سرعت تصویر 2000(سایز65اینچ )

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

 

ناموجود / 49UF85000GI               

ناموجود / 55UF85000GI                 

ناموجود  / 65UF85000GI              

 

 

مدل : UF77000

تلویزیون هوشمندWebos ،کنترل جادویی ،کیفیت تصویر Ultra HD ،مجهز به پنل با کیفیت و مقاوم IPS ، ،قابلیت اشتراک گذاری ،Wi-Fi داخلی ،خروجی صدای 2 کاناله ،قدرات صدای 20 وات ، سه ورودی HDMI  و سه ورودی USB ،سرعت تصویر 1800

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

 

ناموجود /  49UF77000GI                       

ناموجود / 55UF77000GI                      

 

 

مدل : UF69000

تلویزیون هوشمندWebos ،کنترل جادویی ،کیفیت تصویر Ultra HD ،مجهز به پنل با کیفیت و مقاوم IPS ، ،قابلیت اشتراک گذاری ،Wi-Fi داخلی ،خروجی صدای 2 کاناله ،قدرات صدای 20 وات ، دو ورودی HDMI  و دو ورودی USB ،سرعت تصویر 400

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ناموجود /  43UF69000GI                     

ناموجود  / 49UF69000GI                    

 

 

مدل : UF68000

تلویزیون هوشمندWebos ،کنترل جادویی ،کیفیت تصویر Ultra HD ،مجهز به پنل با کیفیت و مقاوم IPS ، ،قابلیت اشتراک گذاری ،Wi-Fi داخلی ،خروجی صدای 2 کاناله ،قدرات صدای 20 وات ، دو ورودی HDMI  و یک ورودی USB ،سرعت تصویر 900

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ناموجود / 55UF68000GI                 

 

 

مدل : UF64000

تلویزیون هوشمندWebos ،کنترل جادویی ،کیفیت تصویر Ultra HD ،مجهز به پنل با کیفیت و مقاوم IPS ، ،قابلیت اشتراک گذاری ،Wi-Fi داخلی ،خروجی صدای 2 کاناله ،قدرات صدای 20 وات ، سه ورودی HDMI  و سه ورودی USB ،سرعت تصویر 1100
،قابلیت 3بعدی ،قابلیت Dual Play

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ناموجود /  43UF64000GI                  

ناموجود / 49UF64000GI                       

 

مدل : UB98000GI

در سایز 65 و 98 اینچ ،رزولوشن Ultra HD با کیفیت 8.3 میلیون پیکسل ،وضوح 4 برابر Full HD ،موتور پردازش تصاویر Triple XD ،پشتیبانی از سیستم HEVC با سرعت 60 فریم بر ثانیه،قابلیت به اشتراک گذاری تصاویر موسیقی فیلم به روش های گوناگون ،کنترل حرکتی و صوتی ، تلویزیون هوشمند با بهره گیری از سیستم عامل WebOS،تلویزیون هوشمند (LG Smart TV) ،دستگاه کنترل جادویی ،سنسور هوشمند،صدای فوق العاده سه بعدی،صرفه جویی فوق هوشمندانه انرژی، قابلیت پخش فرمت 3D ،دستگاه کنترل جادویی ،شبکه های اجتماعی ،قابلیت پخش فرمت HD DivX ،قابلیت تنظیم عمق تصویر سه بعدی، قابلیت DLNA/WiFi ،قابلیت وب گردی ،کنترل صدای سه بعدی نمایش تصاویر سه بعدی ،ورودی USB 2.0 قابلیت پخش فیلم، عکس، موسیقی ،خروجی صدا 90 وات
چهار ورودی HDMI  و سه ورودی USB ،کنترل جادویی و خروجی هدفن،دارای دوربین 8 مگاپیکسل، پشتیبانی از USB 3.0 و HDMI 2.0
چهار عدد عینک سه بعدی  به صورت هدیه
تبدیل دو بعدی به سه بعدی،قابلیت پشتیبانی از بازی دو طرفه،کنترل عمق سه بعدی، مرورگر وب، پشتیبانی از هارد خارجی،هشت گیگابایت حجم حافظه داخلی

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ناموجود         / 98UB980T

ناموجود          / 79UB98000GI               

ناموجود           / 65UB98000GI        

 

مدل :UC97000GI

 قابلیت انطباق:1000 هرتز

در سایز 55 اینچ ،رزولوشن Ultra HD با کیفیت 8.3 میلیون پیکسل ،وضوح 4 برابر Full HD ،موتور پردازش تصاویر Triple XD ،پشتیبانی از سیستم HEVC با سرعت 60 فریم بر ثانیه،قابلیت به اشتراک گذاری تصاویر موسیقی فیلم به روش های گوناگون ، تلویزیون هوشمند با بهره گیری از سیستم عامل WebOS،تلویزیون هوشمند (LG Smart TV)  ،دستگاه کنترل جادویی ،سنسور هوشمند،صدای فوق العاده سه بعدی،صرفه جویی فوق هوشمندانه انرژی، قابلیت پخش فرمت 3D ،دستگاه کنترل جادویی  ،قابلیت پخش فرمت HD DivX ،قابلیت تنظیم عمق تصویر سه بعدی، قابلیت DLNA/WiFi ،قابلیت پخش فرمت 3D ،قابلیت وب گردی ،کنترل صدای سه بعدی نمایش تصاویر سه بعدی ،ورودی USB 2.0 قابلیت پخش فیلم، عکس، موسیقی ،خروجی صدا 90 وات
چهار ورودی HDMI  و سه ورودی USB ،کنترل جادویی و خروجی هدفن،دارای دوربین 8 مگاپیکسل، پشتیبانی از USB 3.0 و HDMI 2.0
چهار عدد عینک سه بعدی به صورت هدیه
تبدیل دو بعدی به سه بعدی،قابلیت پشتیبانی از بازی دو طرفه DUAL SCREEN ،کنترل عمق سه بعدی، مرورگر وب، پشتیبانی از هارد خارجی،هشت گیگابایت حجم حافظه داخلی

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ناموجود   /65UC97000GI                    

ناموجود    / 55UC97000GI                   

 

 

مدل : UB85000

در سایز 55 اینچ ،رزولوشن Ultra HD ، وضوح 4 برابر Full HD ، موتور پردازش تصاویر Triple XD ، پشتیبانی از سیستم HEVC با سرعت 60 فریم بر ثانیه،قابلیت به اشتراک گذاری تصاویر موسیقی فیلم به روش های گوناگون ، تلویزیون هوشمند با بهره گیری از سیستم عامل WebOS،تلویزیون هوشمند (LG Smart TV)  ،دستگاه کنترل جادویی ،سنسور هوشمند،صدای فوق العاده سه بعدی،صرفه جویی فوق هوشمندانه انرژی، قابلیت پخش فرمت 3D ،دستگاه کنترل جادویی  ،قابلیت پخش فرمت HD DivX ،قابلیت تنظیم عمق تصویر سه بعدی، قابلیت DLNA/WiFi ،قابلیت پخش فرمت 3D ،قابلیت وب گردی ،کنترل صدای سه بعدی نمایش تصاویر سه بعدی ،ورودی USB 2.0 قابلیت پخش فیلم، عکس، موسیقی ،خروجی صدا 20 وات

چهار ورودی HDMI  و سه ورودی USB ،کنترل جادویی و خروجی هدفن،دارای دوربین 8 مگاپیکسل ، پشتیبانی از USB 3.0
 چهار عدد عینک سه بعدی بصورت هدیه
تبدیل دو بعدی به سه بعدی،قابلیت پشتیبانی از بازی دو طرفه،کنترل عمق سه بعدی، مرورگر وب، پشتیبانی از هارد خارجی،هشت گیگابایت حجم حافظه داخلی

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ناموجود  / 55UB85000GI        

 

مدل : UB83000

در سایز 49 و 55 اینچ ،رزولوشن Ultra HD ، وضوح 4 برابر Full HD ، موتور پردازش تصاویر Triple XD ، پشتیبانی از سیستم HEVC با سرعت 60 فریم بر ثانیه،قابلیت به اشتراک گذاری تصاویر موسیقی فیلم به روش های گوناگون ، تلویزیون هوشمند  ، تلویزیون هوشمند (LG Smart TV)  ،دستگاه کنترل جادویی ،سنسور هوشمند،صدای فوق العاده سه بعدی،صرفه جویی فوق هوشمندانه انرژی، قابلیت پخش فرمت 3D ،دستگاه کنترل جادویی  ،قابلیت پخش فرمت HD DivX ،قابلیت تنظیم عمق تصویر سه بعدی، قابلیت DLNA/WiFi ،قابلیت پخش فرمت 3D ،قابلیت وب گردی ،کنترل صدای سه بعدی نمایش تصاویر سه بعدی ،ورودی USB 2.0 قابلیت پخش فیلم، عکس، موسیقی ،خروجی صدا 20 وات

چهار ورودی HDMI  و سه ورودی USB ،کنترل جادویی و خروجی هدفن،قابلیت اتصال دوربین، پشتیبانی از USB 3.0
 چهار عدد عینک سه بعدی بصورت هدیه
تبدیل دو بعدی به سه بعدی،قابلیت پشتیبانی از بازی دو طرفه،کنترل عمق سه بعدی، مرورگر وب، پشتیبانی از هارد خارجی،هشت گیگابایت حجم حافظه داخلی

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ناموجود            / 55UB83000GI               

ناموجود             / 49UB83000GI

 

 

 

 

 

خبرنامه

جهت ارائه مطالب جدید پست الکترونیک خود را وارد نمایید .