چراغ سبز آلمان برای آزمایش اتومبیل های خودران در این کشور

on .

 

قانونگذاران کشور آلمان به تازه گي قانوني تصويب کرده اند که به کمپاني خودرو سازان اجازه مي دهند که اتومبيل هاي خود را با نشان در خيابان ها آزمايش کنند.البته اين شرايط منوط به رعايت بعضي نکات است و تا زماني که اين شرايط رعايت شود مي توانند اين آزمايش را انجام دهند..

مهمترين شرط براي انجام اين آزمايش حضور دائمي يک راننده است که اين راننده مي تواند در حين مسير براي تلفن صحبت کردن يا وبگردي چشمان خود را از مسير برداشته اما آن ها بايد هميشه در مواقعي که هوش منوعي نياز داشته باشد آماده در اختيار گرفتن کنترل خودرو باشند.

شرط دوم  انجام اين آزمايش بايد تمام اتومبيل ها مجهز به جعبه سياه براي ثبت و ضبط تمام وقايع و اتفاقاتي که در طول مسير تست اتفاق ميوفتد .اين بخش در صورت تصادف با ذخيره سازي تمام وقايع مشخص خواهد کرد که مسئوليت کنترل خودرو در لحظه حادثه به عهده راننده يا هوش مصنوعي مي باشد.که در اينصورت در صورت تصادف اگر حادثه اي رخ داد مسئوليت با شرکت تست کننده مي باشد.

اين قانون در آلمان تکنولوژي هاي جديد را براي خودروسازان داخلي که اکثر آنها آوازه جهاني دارند بسيار آسان ميکند.

    

خبرنامه

جهت ارائه مطالب جدید پست الکترونیک خود را وارد نمایید .